Make your own free website on Tripod.com

Rusça'da isimler 3 cinse ayrılıyor. Eril, dişil ve nötr. Genellikle isimlerin sonlarına bakarak hangi cinsten olduğunu anlarız. İstisnaları olmakla beraber bazı temel kurallar:


МУЖСКОЙ РОД - Eril cins:

 

Sözcük Sonu
дом (ev)
bir ünsüz ile
чай (çay)
 ile


 

ЖЕНСКИЙ РОД - Dişil cins: 

 

Sözcük Sonu
картина (resim)
 -a ile
семья (aile)
     ile    


 

СРЕДНИЙ  РОД - Nötr cins: 

Sözcük Sonu
письмo (mektup)
     -o ile   
платьe (elbise)
    -e ile  

           Türkçe'deki -ler, lar eklerine karşılık Rusça'da daha çok sayıda çoğul eki bulunmaktadır:


Sözcük sonu
Çoğul eki
Örnek
sert ünsüzle biten eriller;
-a ile biten dişiller
стол - столы (masalar)
, , ile biten tüm isimler
двeрь - двери (kapılar)
 -k, , -x, , , , , ile biten eril ve dişiller
нога - ноги (bacaklar)
 -o ile biten nötr isimler
-a окно - окнa (pencereler)
 -e ile biten nötr isimler
мoре - моря (denizler)

             İsimlerin cinslerini ve çoğul eklerini bilmeliyiz çünkü sıfat ve zamirleri nasıl kullanacağımız onlara bağlı. Mesela bir örnek:


Красивый (güzel):

 
Cins Sözcüğün değişimi
eril: красивый мяч(top)
dişil: красивая девушка(kız)
nötr: красивое море(deniz)
çoğul:
(tüm cinsler için)
красивые мячи
красивые девушки
    красивые моря