Make your own free website on Tripod.com


Rusçada İsmin -e Hali

 

 

Rusçada ismin -e hali "Я даю это... учителю, отцу, матери" (Bunu öğretmene, babaya, anneye veriyorum) gibi cümlelerde kullanılır.  Кому? (Kime?) sorusunun cevabıdır.

 

написать письмо другу (bir arkadaşa mektup yazmak)

дать совет сыну (oğula öğüt vermek)

верить другу (arkadaşa güvenmek)

помогать братy (kardeşe yardım etmek)

 

Tekil isimlerin -e hali

   Tekil yalın hali
 Kaldırılır
 Eklenir
 Tekil -e hali
 Eril
брат
чай
папа
--
й
а
у
ю
е
брату
чаю
папе
 Nötr  
окно
море
о
е
у
ю
окну
морю
 Dişil ночь
вода
ь
а
и
е
ночи
воде


Sessiz harfle biten eril isimlere (брат) ve -o ile biten nötr isimlere (окно) eklenir.

-й, -ь harfleriyle biten eril isimlere (чай, учитель) ve -е, -ие ile biten nötr isimlere (море, орудие) eklenir.

-я, -ь harfleriyle biten dişil isimlere (печь, армия) eklenir.

-a harfleriyle biten dişil ve eril isimlere (вода, папа) eklenir.

 Çoğul isimlerin -e hali

   Tekil yalın hali
Kaldırılır
 Eklenir
 Çoğul -e hali
 Eril
мост
брат
край
учитель
--
--
й
ь
ам
ьям
ям
ям
мостам
братьям
краям
учителям
 Nötr 
окно
море
о
е
ам
ям
окнам
морям
  Dişil дочь*
коса
стая
ь
--
--
ям
м
м
дочерям
косам
стаям

* "дочь" (kız çocuğu) kelimesinde kök de değişir.


Sessiz harfle biten eril isimlere, -o ile biten nötr isimlere ve -a ile biten dişil isimlere -ам eklenir.

-й, -ь, -я harfleriyle biten eril isimlere, -e il biten nötr isimlere ve -я, -ь ile biten dişil isimlere -ям eklenir.