Make your own free website on Tripod.com


Rusçada İsmin -i Hali

 

 

Rusçada Кого? Что? (Kimi? Ne?) sorularının cevabı olan isimler -i halde bulunur.

     

Катя читает что? Катя читает книгу. - Katya ne (neyi) okuyor? Katya kitabı okuyor.

 

 

Cümlede edatlarla birlikte de kullanılır. ( в, на, за, о/об, по, под, про, с, через )

упасть в воду   suya düşmek
знать про нас   bizim hakkımızda bilmek
встать на ноги   ayakları üzerinde durmak

 

Rusçada -i halindeki isim eyleme maruz kalan kişi ve nesneyi ifade eder. Örnek:

Люся любит брата (Lucy kardeşini sever)

Мы видим море (Denizi görüyoruz)

 

 

в ve на edatlarıyla birlikte kullanıldığında hareketin yönünü belirtir.

Canlı ve cansız varlık isimleri için durum birbirinden farklıdır.

 

Kullanım şekline baktığımızda genellikle yalın haldeki ismin son harfi kaldırılır, -у, -ю, -а, -я (tekillerde), -ей, -ой, -ов, -ев (çoğul durumda) ekleri getirilir.

(луна =   = луну)

 

Bazı isimlerde yalın hal ile -i hali aynıdır.

Rusçada ismin -i halinin, yalın hali ile aynı olduğu durumlar:

  • cansız isimlerde, 
  • -ь ile biten dişil tekil isimlerde,
  • -а, -я ile biten dişil çoğul isimlerde.

Ayrıca -а, -я harfleriyle biten eril ve dişil çoğul isimlerde ismin -in hali ile aynıdır.


 

Tekil isimlerde -i hali

     Tekil yalın hali  Kaldırılır
 Eklenir  Tekil -i hali

cansızlar

Yalın hal ile aynı

   Eril стол
чай
ветер
    стол
чай
ветер
   Nötr окно
море
    окно
море
   Dişil ночь     ночь
     canlılar

  ile biten dişil isimlerde
   Yalın hal ile aynı

дочь     дочь
   Eril отец
журавль
--
ь
а
я
отца
журавля
         
canlı - cansız
 -а, -я ile biten tüm eril ve dişil isimlerde вода
мужчина
земля
дядя
а
а
я
я
у
у
ю
ю
воду
мужчину
землю
дядюÇoğul isimlerin -i hali

     Tekil yalın hali  Kaldırılır
 Eklenir  Çoğul -i hali

Cansızlar

Yalın çoğul

hali ile aynı

 Eril стол
чай
ветер
    столы
чаи
ветры
 Nötr окно
море
    окна
моря
 Dişil ночь
    ночи
 Canlılar  ile biten dişil isimlerde дочь ь ей дочерей
 Eril отец
журавль
--
ь
ов
ей
отцов
журавлей
-а, -я ile biten eril ve dişil isimlerde
-in hali ile aynı
бочка
стая
    бочки
стаи
Cansızlar
-а, -я ile biten dişil isimlerde
Yalın hali ile aynı
вода
книга
    воды
книги