Make your own free website on Tripod.com


Rusçada İsmin ile Hali

 

 

Rusçada ile haldeki isimler Кем? (kiminle?) ve Чем? (Neyle?) sorularının cevabıdır.

 

Örnek:

забивать гвоздь молотком (çekiçle çivi çakmak)

писать ручкой (kalemle yazmak)

ехать автобусом (otobüsle gitmek).

 

Ayrıca bir kişinin mesleğini belirtirken kullanılır - Я работаю учителем (Öğretmen olarak çalışıyorum), Отец был рабочим (Baba işçiydi).


за (arkasında), между (arasında), над (üstünde), перед (önünde), под (altında), c (ile) edatlarıyla kullanılır. Örnek:

за домом   evin arkasında
над столом   masanın üstünde
перед рекой   evin önünde
под водой   suyun altında
с учителем   öğretmen ile


Rusça ismin ile halinde -ом, -ем, -ой, -ей, -ью (tekil); -ами, -ями (çoğul durumda) son ekleri kullanılır.

Tekil isimlerin ile hali

   Tekil yalın hali
 Kaldırılır
 Eklenir
 Tekil ile hali
Eril
брат
чай
папа
--
й
а
ом
ем
ой
   братом
   чаем
   
папой
Nötr   
окно
море
о
е
ом
ем
   окном
   морем
Dişil ночь
вода
ь
а
ью
ой
   ночью
   водой

 

Tabloda da görüldüğü gibi;

Sessiz harfle biten eril isimlerde (брат) ve -o ile biten nötr isimlerde (окно) -ом son eki kullanılır.

-й, -ь harfleriyle biten eril isimlerde (чай, учитель) ve ile biten nötr isimlerde (море, орудие) -ем eki kullanılır.

ile biten eril ve dişil isimlerde (тётя, дядя) -ей son eki kullanılır.

-a harfiyle biten eril ve dişil isimlerde (вода, папа) -ой eki kullanılır.

ile biten dişil isimlerde (ночь) -ью son eki kullanılır.Çoğul isimlerin ile hali

   Tekil yalın hali
 Kaldırılır
 Eklenir
Çoğul ile hali
Eril
мост
гость
край
учитель
--
ь
й
ь
  ами
  ями
  ями
  ями
  мостами
  гостями
  краями
  учителями
Nötr  
окно
море
о
е
  ами
  ями    
  окнами
  морями
Dişil коса
стая
а
я
  ами
  ями
  косами
  стаями

 

Tablonun özeti;

Sessiz harfle biten eril isimlerde, -o ve -e ile biten nötr isimlerde ve -a harfiyle biten dişil isimlerde -ами eki kullanılır.

ile biten eril isimlerde, neuter nouns ending in -e harfiyle biten nötr isimlerde ve -я, -ь. harfleriyle biten dişil isimlerde -ями son eki kullanılır.