Make your own free website on Tripod.com


Rusçada İsmin -in Hali

 

 

Rusçada ismin -in hali genellikle sahiplik belirtir.  Кого? ve Чего? sorularına cevap verir. (Kimin? ve Neyin?)

 

Свойства чего? Свойства металла. - Neyin özellikleri? Metalin özellikleri.
Это берег чего? Это берег реки. - Neyin kıyısı? Nehrin kıyısı.
Это книга чья? Это книга Лены. - Bu kimin kitabı? Lena'nın kitabı.

 

крыша дома (evin çatısı)

пачка чая (çayın paketi)

 

Soyut isimler просить (talep etmek) , хотеть (istemek), требовать (gerekmek), искать (aramak), ждать (beklemek), достигать (ulaşmak), желать (dilemek), бояться (korkmak) fiilleriyle birlikte kullanıldığında - in halinde olur. Örnek: 

     

Учитель просит внимания.   Öğretmen dikkat etmemizi istiyor.
Розы боятся холода.   Güller soğuktan korkar.

 

 

Tekil isimlerin -in hali

   Yalın hali
 Kaldırılır
 Eklenir
 -in hali
 Eril
брат
чай
--
й
а
я
брата
чая
 Nötr окно
море
о
е
а
я
окна
моря
 Dişil
печь
вода
ь
а
и
ы
печи
воды

 

 

Sessiz harfle biten eril isimlerde (брат) ve -o ile biten nötr isimlerde (окно) son ekini kullanırız.

-й, -ь ile bitene eril isimlerde (чай, учитель) ve -е, -ие ile biten nötr isimlerde (море, орудие) eki kullanılır.

-я, -ь ile biten dişil isimlerde (печь) ekini kullanırız.

-a ile biten dişil isimlerde (вода) son eki kullanılır.

 Çoğul isimlerin -in hali

  Tekil Yalın hali
 Kaldırılır
 Eklenir  Çoğul -in hali
 Eril
мост
брат
край
трамвай
учитель
--
--
й
й
ь
ов
ьев
ёв
ев
ей
мостов
братьев
краёв
трамваев
учителей
 Nötr окно
море
--
--
--
й
окон
морей
 Dişil печь
коса
стая
ь
--
--
ей
--
--
печей
кос
стай


Sessiz harfle biten eril isimlerde -oв eklenir.

ile biten eril isimlerde -ев eklenir.

край, чай gibi tek heceli isimlerde -ёв eklenir. брат, лист gibi istisnalarda -ьев eklenir.

ile biten dişil isimlerde ve -ь, ж, ч, ш, щ ile biten eril isimlerde -ей eklenir.

-e ile biten nötr isimlerde son ekini kullanırız.