Make your own free website on Tripod.com


Rusça'da Şimdiki Zaman - НАСТО

 

Türkçe'deki şimdiki ve geniş zamanı Rusça'da şimdiki zaman içinde ifade ediyoruz. Yani 'ben çalışırım' ile 'ben çalışıyorum' cümlesini aynı şekilde ifade ediyoruz.

 


Ben çalışırım

Ben çalışıyorum

} Я работаюRusça'da, Türkçe'de de olduğu gibi, özneye göre fiil çekimleri vardır. Şimdiki zaman için fiil çekimi 2 gruba ayrılır.


Fiilin sonu -ать veya -сти ile bitiyorsa 1. grup:

 Şimdiki zaman için 1. tip fiil çekimleri

работать: çalışmak

Я работаю 

Ты работаешь

Он/ Она/ Оно работает

Мы работаем

Вы работаете

Они работают

понимать: anlamak

Я понимаю

Ты понимаешь

Он/ Она/ Оно понимает

Мы понимаем

Вы понимаете

Они понимают

Знать: bilmek

Я знаю

Ты знаешь

Он/ Она/ Оно знает

Мы знаем

Вы знаете

Они знают

 Fiilin sonu -ить ile bitiyorsa 2. grup:


 Şimdiki zaman için 2. tip fiil çekimleri

говорить: konuşmak

Я говорю

Ты говоришь

Он/ Она/ Оно говорит

Мы говорим

Вы говорите

Они говорят

Жить: yaşamak

Я живу

Ты живёшь

Он/ Она/ Оно живёт

Мы живём

Вы живёте

Они живут

Ехать: gitmek

Я еду

Ты едешь

Он/ Она/ Оно едет

Мы едем

Вы едете

Они едутGördüğünüz gibi istisnalar mevcut.


Genel olarak şimdiki zaman 1. ve 2. grup çekim eklerine baktığımızda;

    

Я   -у / -ю -у / -ю
  Ты   -ешь -ишь
  Он / Она   -ет -ит
  Мы   -ем -им
  Вы   -ете -ите
  Они   -ут / -ют -ат / -ят


*************************************************************************************************************************************************

Rusça'da Geçmiş Zaman 

 


Rusça'da geçmişe dair ne varsa tek bir zaman yapısında ifade ediyoruz.


O yedi,
O yemişti.
O yiyordu.

} Она ела/съела


Fiil köküne
л eklediğimizde geçmiş zaman bildirir.

морозить + л --> морозил
зеленеть + л --> зеленелGeçmiş zamanda öznenin cinsi son eki belirler:


Geçmiş zaman eki
(л'den sonra)

Eril

yok

Dişil

-a

Nötr

-o

 ÇoğulÖrnek:

беречь (korumak)
--> она берег
ла, оно берегло, они берегли

**************************************************************************************************************************************

Rusça'da Gelecek Zaman

 

 

Rusça’da gelecek zaman basit ve bileşik olmak üzere ikiye ayrılır. Eylem yapılacak ve bitecek, bir daha da tekrarlanmayacaksa basit gelecek zamanda ifade ederiz. Basit gelecek zamanda fiili tamamlanmış durumda ve şimdiki zamanda olduğu gibi kişiye göre değişen son eklerle kullanırız.

 

O(dişil) okuyacak   --------->   Она прочитает

 

Yapılacak olan eylem bitmeyecek daha sonra tekrarlanacaksa bileşik gelecek zamanda ifade ederiz.(Emin değilsek yine bileşik gelecek zamanda söyleriz.) Fiil yalın halde ve olmak fiiliyle kullanılır.

 

"Быть" + yalın haldeki fiil


 

 

Rusça'da gelecek zaman

(örnek fiil 'okumak')

Я

буду

 

+ читать

 (Yalın hal)

Ты

будешь

Он/Она/Оно

будет

Мы

будем

Вы

будете

Они

будут

 

 

 

 

Rusça'da gelecek zaman

(örnek fiil 'vermek')

 

Bileşik

Basit

Я

Буду Давать 

Дам 

Ты

Будешь Давать 

Дашь 

Он/Она/Оно

Будет Давать 

Даст 

Мы

Будем Давать 

Дадим 

Вы

Будете Давать 

Дадите 

Они

Будут Давать 

Дадут