Make your own free website on Tripod.com


Rusçada İsmin -de Hali

 

 

Rusçada ismin -de hali edatlarla birlikte kullanılır. "Я говорю... о доме, о маме, об окне" (Ben konuşuyorum ... ev hakkında, anne hakkında, pencere hakkında) ve "Он находится... в доме, в пути" (O... evde, yolda).

 

Kullanım yeri

1. Yer belirtirken. Nerede sorusuna cevap veren isimler в ve на edatlarıyla beraber kullanılır

Где ты был?
Neredeydin?
  Я был в школе.
Okuldaydım.

2. Birşey hakkında konuşurken (говорить) veya düşünürken (думать). o edatıyla birlikte kullanılır.

Думать о семье.

Говорить о погоде.

 - 

 - 

aile hakkında düşünmek.

hava durumu hakkında konuşmak.

3. Ay adlarında zaman belirtirken. в edatıyla birlikte kullanılır

Это было в мае.  -  Mayıs ayındaydı.

Kullanım şekli

Rusçada -de halinde ismin yalın halinin sonuna -e, -и, -у, -ю (tekil); -ax, -яx (çoğul durumda) ekleri getirilir. Genelde yalın haldeki ismin son harfi kaldırılır ve bu eklerden uygun olan gelir.


Tekil isimlerde -de hali

  Tekil yalın hali
 Kaldırılır
 Eklenir
Tekil -de hali
Eril
брат
чай
папа
санаторий
сад
--
й
а
й
--
е
е
е
и
у
(о) брате
(о) чае
(о) папе
(о) санатории
(в) саду
Nötr окно
море
открытие
о
е
е
е
е
и
(об) окне
(о) море
(об) открытии
Dişil ночь
вода
ь
а
и
е
(о) ночи
(о) воде


Tabloda da gördüğünüz gibi -ь, -ие ile biten dişil isimler, -ие ile biten nötr isimler ve -ий ile biten eril isimler son ekini alıyor. Bazı eril isimler -у, -ю son ekini alır.

Örnek: в саду, на краю, на берегу.

o (hakkında) edatından sonra bazı isimler son ekini alır.

Örnek: о саде, о крае, о береге.

 

Çoğul isimlerde -de hali

  Tekil yalın hali
 Kaldırılır
 Eklenir
 Çoğul -de hali
 Eril
мост
гость
край
учитель
--
ь
й
ь
ах
ях
ях
ях
(о) мостах
(в) гостях
(о) краях
(о) учителях
Nötr окно
море
о
е
ах
ях
(в) окнах
(о) морях
Dişil коса
стая
а
я
ах
ях
(о) косах
(о) стаях