Make your own free website on Tripod.com


Rusça Sıfatlar

 


Rusça'da sıfatlar nitelediği ismin cinsiyetine, tekil-çoğul durumuna ve hangi halde bulunduğuna bağlı olarak değişik durumlarda olur. Mesela bir kitabınız
(книга) var ve onun ilginç(интересный) olduğunu söylemek istiyorsanız, книга nın yalın halde-tekil-dişil bir isim olduğunu bilmelisiniz. (İlginç kitap ----> интересная книга)

Rusça'da sıfatlar normal ve kısa olmak üzere iki şekilde bulunur. (Birçok sıfatın kısa formu vardır.)

 

Normal sıfatlar(“-ый”, “-ой”, “-ий” ile bitenleri) için son ekler Eril
 Dişil
 Nötr
 Çoğul
 Yalın hal
 -ый  -ая  -ое  -ые
 -i hali
 -ый
 -ую  -ое  -ые
 -in hali
 -ого  -ой  -ого  -ых
 -e hali
 -ому  -ой  -ому  -ым
 ile hali
 -ым  -ой  -ым  -ыми
 -de hali
 -ом  -ой  -ом  -ыхörnek:
новый (yeni)


Eril
Dişil Nötr Çoğul
Yalın hal
 новый  новая  новое  новые
-i hali
 новый
 новую  новое  новые
-in hali
 нового  новой  нового  новых
-e hali
 новому  новой  новому  новым
 ile hali
 новым  новой  новым  новыми
-de hali
 новом  новой  новом  новых

Kısa haldeki sıfatlar için son ekler


Kısa formdaki Rusça sıfatların son ekleri nitelediği ismin cinsine ve tekil-çoğul durumu göre değişir.

 Eril
 Dişil
 Nötr
Çoğul
 -  -а  -о  -ы veya -иÖrnek: красив (güzel)

Eril Dişil Nötr Çoğul
 красив
 красива
 красиво
 красивы