Make your own free website on Tripod.com


Rusça'da Kişi Zamirleri ( ЛИЧНЫ )

 

 
  • я (Ben)
  • мы (Biz)
  • ты (Sen)
  • вы (Siz)
  • он (O-eril)
  • онa (O-dişil)
  • оно (O-nötr)
  • они (onlar)


İsmin hallerine göre değişimleri:


Я, ты, мы, вы


Tekil
Çoğul
Yalın я ты мы вы
-in hali
меня тебя нас вас
-e hali
мне тебе нам вам
-i hali
меня тебя нас вас
ile hali
мной тобой нами вами
-de hali
(обо) мне (о) тебе (о) нас (о) вас


Он, она, оно, они


Tekil
                         Çoğul
Yalın oнa oнo oни
-in hali его её его их
-e hali ему ему им
-i hali его её его их
ile hali им ей, ею им ими
-de hali (о) нём (о) ней (о) нём (о) них


Rusça'da Soru Zamirleri

 


Rusça'da soru zamirlerinin ismin cinsi, tekil-çoğul durumu ve çekim hallerine göre değişimi:


Kim Ne Kimin
Eril Nötr Dişil Çoğul
 Yalın hal
кто что чей чьё чья чьи
 -i hali кого что чей / чьего чьё чью чьи / чьих
 -in hali кого чего чьего чьего чьей чьих
 -de hali ком чём чьём чьём чьей чьих
 -e hali кому чему чьему чьему чьей чьим
 ile hali кем чем чьим чьим чьей / чьею чьими


Rusça'da Soru Zamirleri

 


Rusça'da soru zamirlerinin ismin cinsi, tekil-çoğul durumu ve çekim hallerine göre değişimi:


Kim Ne Kimin
Eril Nötr Dişil Çoğul
 Yalın hal
кто что чей чьё чья чьи
 -i hali кого что чей / чьего чьё чью чьи / чьих
 -in hali кого чего чьего чьего чьей чьих
 -de hali ком чём чьём чьём чьей чьих
 -e hali кому чему чьему чьему чьей чьим
 ile hali кем чем чьим чьим чьей / чьею чьими
Rusça'da İyelik ( Sahiplik ) Zamirleri

 

 

Rusça'da iyelik zamirleri birlikte kullanıldığı ismin çekim haline, tekil-çoğul durumuna ve cinsine göre değişir.
Eril
Nötr Dişil Çoğul
 Yalın hal
мой (benim)
твой (senin)
наш (bizim)
ваш (sizin)
моё
твоё
наше
ваше
моя
твоя
наша
ваша
мои
твои
наши
ваши
 -i hali
Cansızlarda: yalın hal gb.
Canlılarda: -in hali gibi.
моё
твоё
наше
ваше
мою
твою
нашу
вашу
Cansızlarda: yalın hal gb.
Canlılarda: -in hali gibi.
 -in hali
моего
твоего
нашего
вашего
моего
твоего
нашего
вашего
моей
твоей
нашей
вашей
моих
твоих
наших
ваших
 -de hali
моём
твоём
нашем
вашем
моём
твоём
нашем
вашем
моей
твоей
нашей
вашей
моих
твоих
наших
ваших
 -e hali
моему
твоему
нашему
вашему
моему
твоему
нашему
вашему
моей
твоей
нашей
вашей
моим
твоим
нашим
вашим
 ile hali
моим
твоим
нашим
вашим
моим
твоим
нашим
вашим
моей
твоей
нашей
вашей
моими
твоими
нашими
вашими


3. tekil ve 3. çoğul iyelik zamirleri ismin çekim haline göre değişmez:

Onun(eril)  = его
Onun(dişil) = её
Onların      = их 


Rusça'da İsmin Halleri - ПАДЕЖ

 
Teşekkürler: Rusça öğren


Rus dilinde tıpkı Türkçe'de de olduğu gibi isim çekim halleri vardır. Yalın halini de sayacak olursak Rusça'daki hal sayısı 6’dır. Hal ekleri ismin cinsine göre değişirler.
 

İsmin Yalın Hali

Именительный Падеж

İsmin -in Hali

Родительный Падеж

İsmin -e Hali

Дательный Падеж

İsmin -i Hali

Внительный Падеж

İsmin ile Hali 

Творительный Падеж

İsmin -de Hali

Предложный ПадежBir erkek ismi olan Aleksiy'nin ismin hallerine göre değişimine bakalım:


Örnekler

 Yalın hal
 Это Алексей.  Bu Aleksiy.
 -in hali
 Мы изучаем таблицу Алексея.  Aleksiy'in tablosunu çalışıyoruz.
 -e hali
 Ученик дал Алексею таблицу.  Bir öğrenci Aleksiy'e tablo verdi.
 -i hali
 Анна ждёт Алексея.  Anna Aleksiy'i bekliyor.
 ile hali
 Таблица написана Алексеем.  Bu tablo Aleksiy tarafından çizildi.
 -de hali
 Друзья говорят об Алексее.  Arkadaşlar Aleksiy hakkında konuşuyor.